Sveiki atvykę į Sveikatos forumą

Sveikatos forumas – kelias link inovatyvių sveikatos priežiūros procesų kūrimo ir vystymo. Aktyvus bendradarbiavimas ieškant Lietuvai tinkamiausių sveikatos politikos ir strategijos krypčių, jų diegimas kasdieninėje veikloje –  tai tęstinis procesas siekiant geresnės gyventojų sveikatos ir ilgaamžiškumo. Sveikatos forumas suteikia galimybę diskutuoti apie sveikatos prioritetus, iššūkius, tikslus ir uždavinius.

Apie Forumą

Sveikiname Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybą tapus asociacijos „Sveikatos forumas“ nariu

Spalio 31 d. įvykusiame asociacijos „Sveikatos forumas“ visuotiniame susirinkime vienbalsiai nutarta į asociaciją priimti naują narį - Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybą.

Konferencija

Visuomenės sveikatos gerinimui būtinas glaudus visų sektorių bendradarbiavimas

Investicijos į sveikatos sektorių atsiperka. Tai turi suprasti ir politikai, ir visa visuomenė. Todėl viešieji debatai nacionaliniu ir Europos Sąjungos mastu apie sveikatos sistemų ir investicijų į sveikatą įtaką šalies gerovės augimui turi būti tęsiami.

Naujienos

Konferencijos darbotvarkėje – aktualūs sveikatos sistemų klausimai

Rugsėjo 5 d.LR Seimo rūmuose Sveikatos apsaugos ministerija kartu su „Sveikatos forumu“ rengia tarptautinę konferenciją, skirtą sveikatos politikai. Aktualias sveikatos sistemų tvarumo bei žmonių sveikatos būklės problemas konferencijoje kartu su Lietuvos, Latvijos sveikatos politikais nagrinės ekspertai iš Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos.