Sveiki atvykę į Sveikatos forumą

Sveikatos forumas – kelias link inovatyvių sveikatos priežiūros procesų kūrimo ir vystymo. Aktyvus bendradarbiavimas ieškant Lietuvai tinkamiausių sveikatos politikos ir strategijos krypčių, jų diegimas kasdieninėje veikloje –  tai tęstinis procesas siekiant geresnės gyventojų sveikatos ir ilgaamžiškumo. Sveikatos forumas suteikia galimybę diskutuoti apie sveikatos prioritetus, iššūkius, tikslus ir uždavinius.

Apie Forumą

Sveikiname Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybą tapus asociacijos „Sveikatos forumas“ nariu

Spalio 31 d. įvykusiame asociacijos „Sveikatos forumas“ visuotiniame susirinkime vienbalsiai nutarta į asociaciją priimti naują narį - Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybą.

Konferencija

Visuomenės sveikatos gerinimui būtinas glaudus visų sektorių bendradarbiavimas

Investicijos į sveikatos sektorių atsiperka. Tai turi suprasti ir politikai, ir visa visuomenė. Todėl viešieji debatai nacionaliniu ir Europos Sąjungos mastu apie sveikatos sistemų ir investicijų į sveikatą įtaką šalies gerovės augimui turi būti tęsiami.

Naujienos

Konferencija konsolidavo globalią ir regioninę politiką įveikiant sveikatos apsaugos sistemų iššūkius

Rugsėjo 5 d. Vilniuje vykusioje Sveikatos apsaugos ministerijos ir „Sveikatos forumo“ konferencijoje buvo aptartos aktualios sveikatos sistemų tvarumo bei žmonių sveikatos būklės problemos.