Apie forumą

Per 20 nepriklausomybės metų Lietuvoje įtvirtintas demokratinis valdymas, veikia rinkos ekonomika ir sukurta socialinė sistema. Lietuvos sveikatos sektorius – atviras pasaulinėms idėjoms, technologijoms, yra reikšmingas mokslu pagrįstais pasiekimais.

Kita vertus, dalyje Europos valstybių, taip pat ir Lietuvoje, gyventojų skaičius mažėja, visuomenė senėja, atotrūkis tarp visuomenės sluoksnių didėja, dalis gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Diegiamos naujos technologijos, sveikatos priežiūra tobulėja, bet brangsta. Yra daug neišnaudotų galimybių gyventojų sveikatai gerinti, todėl būtina atkreipti dėmesį į ekonominius ir socialinius veiksnius, kurie daro įtaką visuomenės ir asmens sveikatai.

Pažangios idėjos numatomos Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos "Europos sveikatos 2020" politikoje ir strategijoje. Naujos galimybės turėtų atsispindėti ir šiuo metu rengiamoje Lietuvos sveikatos programoje 2012-2020 metams, kuri turėtų tapti Lietuvos valstybės strategijos dalimi. Šiame etape sveikatos sektoriaus plėtros procesą reikėtų praturtinti inovatyviomis idėjomis, vystyti tarpsektorinį bendradarbiavimą, įtraukti visuomenę, politikus, verslą, žiniasklaidą, nevyriausybines organizacijas, akademinę bendruomenę, pacientus ir medikus. Būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą diegiant inovacijas bei gerą patirtį kitose šalyse.

Sveikatos forumas – kelias link inovatyvių sveikatos priežiūros procesų kūrimo ir vystymo. Aktyvus bendradarbiavimas ieškant Lietuvai tinkamiausių sveikatos politikos ir strategijos krypčių, jų diegimas kasdieninėje veikloje –  tai tęstinis procesas siekiant geresnės gyventojų sveikatos ir ilgaamžiškumo. Sveikatos forumas suteikia galimybę diskutuoti apie sveikatos prioritetus, iššūkius, tikslus ir uždavinius. Sveikatos forumo idėją remia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinė sveikatos taryba. Sveikatos forumas turėtų tapti diskusijų platforma, organizuojančia metines konferencijas, pritraukiančia mokslininkus ir praktikus, visuomenines organizacijas, politikus, verslo ir valdžios atstovus iš Lietuvos ir Europos.

2011 m. gruodžio 16 d. įvyko Sveikatos forumo steigiamoji konferencija.

2012 m. forumo metinės konferencijos tema:  "Sveikatą 2020 metams kuriame šiandien".

 

Pagarbiai,

Prof. habil. dr. Vilius Grabauskas

"Sveikatos forumas" Tarybos pirmininkas