Romas Lazutka

 

 

 Prof. Romas Lazutka

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorius

 


Ekspertų diskusija. I dalis. Europos ir Lietuvos sveikata 2020

12:35-13:40, Lapkričio 29

 

 

Prof. Romas Lazutka dėsto socialinę politiką Vilniaus universitete, bendradarbiauja su Lietuvos socialinių tyrimų centru ir yra Lietuvos mokslo tarybos narys. Jis yra baigęs ekonomikos studijas Vilniaus universitete ir atlieka tyrimus socialinės gerovės, skurdo, nelygybės srityse. Jis vadovavo tyrėjų grupei, rengusiai nacionalinę mokslo programą Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui (2010-2013m).

R.Lazutka du pastaruosius dešimtmečius aktyviai dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų socialinės apsaugos institucijų projektuose formuojant nacionalinę socialinę politiką, dirbo grupėse, rengusiose socialinių paslaugų, pensijų įstatymus, Skurdo mažinimo strategiją, Nacionalinius socialinės aprėpties veiksmų planus ir kitus socialinės politikos dokumentus.

R.Lazutka yra ES socialinės aprėpties nepriklausomų ekspertų tinklo Lietuvos ekspertas. Jis dalyvavo ES ir nacionaliniuose tyrimų projektuose senėjimo, ilgalaikės globos, pensijų reformos, skurdo temomis. Jis taip pat turi tarptautinių konsultacijų patirtį – dalyvavo Jungtinių Tautų Vystymo programos, Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų departamento projektuose Rytų Europos šalyse.

Prof. R.Lazutka 2000-2010 metais rengė komentarus socialiniais ir fiskaliniais klausimais Lietuvos nacionaliniam radijui.