Thomas B. Cueni

 

 

p. Thomas B. Cueni

Interpharma generalinis sekretorius (Šveicarija)

 

 

Pirmininkas. III dalis. Sveikatos technologijų vertinimo svarba sveikatos politikoje

10:00-12:40, Lapkričio 30 d.

 

 

 

Thomas B. Cueni yra Šveicarijos farmacijos mokslinių tyrimų kompanijų asociacijos „Interpharma” generalinis sekretorius. Jis yra Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos Tarybos narys ir Ekonomikos ir socialinės politikos komiteto primininkas. Jis atstovauja Šveicarijos farmacijos mokslinių tyrimų kompanijas įvariuose Tarptautinės farmacijos gamintojų asociacijų federacijos komitetuose. P. T. Cueni taip pat yra Šveicarijos federalinio vaistų komiteto narys ir Šveicarijos vyriausybės patariamosios tarybos narys.


T. Cueni turi didelę patirtį komunikacijos ir viešosios politikos srityje. Šveicarijoje jis yra sėkmingai koordinavęs referendumų, kuriuose buvo sprendžiami biotechnologijų, vaistų kainodaros ir laboratorinių bandymų su gyvūnais klausimai, kampanijas. Tarptautiniame lygmenyje jis yra inicijavęs ir koordinavęs globalinį sveikatos priežiūros finansavimo tyrimą, kurį atliko
National Economic Research Associates” ir kurį finansavo 35 didžiosios pasaulinės farmacinių tyrimų kompanijos.

 

Prieš pradėdamas dirbti Interpharma”, p. T. Cueni buvo dviejų Šveicarijos laikraščių žurnalistas. Šveicarijoje jis specializavosi ekonomikos ir politinės žurnalistikos srityse. Taip pat praleido ketverius metus kaip korespondentas Londone, kuris rašė įvairiomis temomis: nuo lauko teniso turnyrų Wimbledone, teatro iki besikeičiančio politinio kraštovaizdžio aštuoniasdešimtaisiais. 1983 m. p. T. Cueni tapo karjeros diplomatu ir dirbo Šveicarijos misijoje prie Jungtinių tautų, Tarptautinėje atominės energijos agentūroje ir Jungtinių tautų pramonės vystymo organizacijoje Vienoje. Dirbdamas Paryžiuje, jis buvo Šveicarijos delegacijos prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narys.

 

T. Cueni studijavo Bazelio ir Londono universitetuose bei Ženevos podiplominių tarptautinių studijų institute. Bazelio universitete jis įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį, o Londono ekonomikos mokykloje – politikos magistro laipsnį.