Ansgar Hebborn

 

 

Dr. Ansgar Hebborn

F. Hoffmann-La Roche AG Sveikatos technologijų vertinimo programų politikos vadovas (Šveicarija)

 

 

Tarptautiniai gerosios praktikos, vertinant sveikatos technologijas, pavyzdžiai

11:20-11:40, Lapkričio 30 d.

 

 

Dr. Ansgar Hebborn yra kompanijos „Roche“ yra patekimo į rinką ir sveikatos technologijų vertinimo programų politikos vadovas Bazelyje, Šveicarijoje. Jis yra atsakingas už kompanijos „Roche“ išorinės politikos pozicijų ir projektų rengimą įvairiais patekimo į rinką klausimais, tame tarpe ir sveikatos technologijų vertinimo bei kainodaros. Dr. A. Hebborn yra įvairių nacionalinių ir tarptautinių farmacijos politikos forumų ir profesinių asociacijų (pvz. ISPOR) narys. Šiuo metu jis atstovauja kompaniją „Roche“ atitinkamose farmacijos pramonės asociacijose, pvz. yra Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) Ekonomikos ir socialinės politikos komiteto narys ir Sveikatos technologijų vertinimo grupės narys. Per keletą pastarųjų metų jis buvo aktyvus patarėjas ir atstovas įvairiuose sveikatos technologijų vertinimo tinkluose, pvz. EUnetHTA ir HTAi Politikos forume, ir taip pat prisidėjo prie naujų iniciatyvų kūrimo, pvz. Green Park Collaborative ir SwissHTA.

 

Per savo darbo metus kompanijoje „Roche“ jis užėmė įvairias pareigas, susijusias su kainodara, patekimu į rinką, sveikatos ekonomika ir farmakoekonomika Šveicarijoje ir JAV. Jis vadovavo mažoms ir didelėms multidisciplininėms komandoms, kurios rengė globalios kainodaros ir kompensavimo strategijas bei lydinčiąsias klinikines, sveikatos ekonomikos ir kitas programas, apimančias visas pagrindines ligų grupes.

 

Prieš pradėdamas karjerą farmacijos pramonėje, dr. A. Hebborn buvo Vokietijos Bayreuth universiteto Socialinio draudimo, teisės ir sveikatos ekonomikos instituto vykdantysis direktorius. Užimdamas šias pareigas jis taip pat buvo įvairių Vokietijos privalomojo sveikatos draudimo sistemos institucijų patarėjas ekonominiais ir teisiniais klausimais. Pagrindinis jo vaidmuo buvo derybų dėl apmokėjimo sutarčių tarp sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir ligonių kasų moderavimas.

 

Jis yra baigęs verslo administravimo studijas Bayreuth universitete ir yra įgijęs ekonomikos mokslų daktaro  laipsnį. Jis yra publikacijų sveikatos politikos, sveikatos ekonomikos, farmakoekonominių tyrimų temomis autorius ir bendraautorius. Jis taip pat yra parengęs monografiją apie Vokietijos sveikatos priežiūros rinką.