Šarūnas Narbutas

 

 

 

 

p. Šarūnas Narbutas

Europos onkologinių pacientų koalicijos valdybos narys, LAWIN teisininkas


Sveikatos technologijų vertinimas ir pacientų poreikiai
11:00-11:20, Lapkričio 30 d.

 

 

 

 

Šarūnas Narbutas yra profesionalus teisininkas, besispecializuojantis gyvybės mokslų srityje. Būdamas aštuoniolikos Šarūnas sužinojo, kad serga onkologine liga – lėtine mieloleukemija ir tai lėmė Šarūno aktyvų įsitraukimą į įvairių tarptautinių pacientų organizacijų veiklą. Šiuo metu Šarūnas Narbutas tęsia doktorantūros studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, yra retų onkologinių ligų ekspertų darbo grupės įkūrėjas ES lygiu. Šarūnas yra skaitęs pranešimus, moderavęs diskusijas daugiau nei 30 aukšto lygio europinių ir tarptautinių konferencijų. Šarūno Narbuto pagrindinės domėjimosi sritys yra pacientų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus, sveikatos sistemos finansavimas, klinikiniai tyrimai, sveikatos technologijų vertinimas, reguliaciniai farmacijos teisės klausimai.

Europos onkologinių pacientų koalicija (ECPC) buvo įkurta 2003 m. Organizacija, Europos Sąjungos lygiu atstovaujanti onkologinių pacientų interesus, šiuo metu vienija daugiau nei 300 pacientų organizacijų iš 42 valstybių, įskaitant visas Europos Sąjungos valstybes nares. ECPC aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos teisėkūros procese, reguliariai organizuoja seminarus ir konferencijas Europos Parlamente, veikia Europos Komisijos darbo grupėse ir kartu su kitomis organizacijomis vykdo bendrus ES projektus.