Vladas Bumelis

 

 

 


Prof. Vladas Algirdas Bumelis

Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacijos prezidentas

 


Santaros slėnio patirtis, kuriant naujas sveikatos technologijas

14:10-14:30, Lapkričio 30

 

 

 

 

 

Aukštųjų technologijų ir mokslo asociacijos „Santaros slėnis” prezidentas, biotechnologijų įmonės UAB „Biotechpharma“ valdybos pirmininkas

Prof., habil. dr. Vladas Algirdas Bumelis daugelį metų ėjo skirtingas vadovaujamas pareigas tokiose tarptautinėse kompanijose kaip Sicor SPA, Sicor Inc. ir Teva Pharmaceuticals.

Prof. Vladas Algirdas Bumelis iki 1999 metų buvo UAB „Biofa“ ir UAB „Biotechna“ valdybos pirmininkas.

Prof. Vladas Algirdas Bumelis iki 2012 metų buvo UAB „Sicor Biotech“ (Teva Pharmaceuticals grupės narė) generaliniu direktorium.

Prof. Vladas Algirdas Bumelis ėjo generalinio direktoriaus ir Instituto tarybos pirmininko pareigas Taikomosios enzimologijos institute.

2004 metais prof. Vladas Algirdas Bumelis gavo Lietuvos Mokslo premiją už taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbą „Terapiniai rekombinantiniai baltymai ir jų panaudojimas medicinoje“.

Prof. Vladas Algirdas Bumelis  1971 m. gavo aukštojo mokslo diplomą (Vilniaus Universitetas, Chemijos fakultetas); 1975 m. apgynė chemijos mokslų daktaro disertaciją (Vilniaus Universitetas, Chemijos fakultetas); 1993 m. apgynė habil. daktaro disertaciją (Sąjunginis taikomosios biochemijos mokslo tyrimų ir projektavimo konstravimo institutas).