Vaiva Lesauskaitė

 

 

Prof. Vaiva Lesauskaitė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorė mokslui

 

 

„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro kūrimas: mokslinių tyrimų orientacijos į verslumą skatinimas

 14:30-14:50, Lapkričio 30 d.

 

 

Šiuo metu prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) prorektorė mokslui, LSMU Kardiologijos instituto Molekulinės kardiologijos laboratorijos vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja. 1996-2004 m. ji buvo KMU Kardiologijos instituto mokslinė sekretorė, o 2004-2009 m. užėmė KMU Kardiologijos instituto direktoriaus pavaduotojos mokslui pareigas.

 

Ji pradėjo savo mokslinę veiklą 1983 m. Kauno medicinos universiteto (KMU) Kardiologijos instituto Patologinės anatomijos mokslinės grupėje (vėliau reorganizuota į Kardialinės patologijos laboratoriją) ir iki 1989 m. ten dirbo jaunesniąja mokslo darbuotoja. 1989 m. ji apgynė medicinos mokslų kandidato disertacija (nostrifikuota kaip daktaro disertacija): „Jaunų žmonių aortos, vainikinių arterijų aterosklerozės ir veiksnių, susijusių su jos vystymusi, tyrimas”. 1990-2000 m. ji buvo KMU Kardiologijos instituto Kardialinės patologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja. 1997 m. apgynė habilitacijos darbą „Jaunų žmonių aterosklerozė: aortos ir vainikinių makromorfometrinio ir histomorfometrinio tyrimo duomenys”. 2000-2008 m. ji buvo KMU Kardiologijos instituto Kardialinės patologijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja, o nuo 2008 m. vadovauja LSMU Kardiologijos instituto Molekulinės kardiologijos laboratorijai ir yra vyriausioji mokslo darbuotoja.

 

Prof. V. Lesauskaitė pedagoginį darbą pradėjo 1990 m. KMU Patologinės anatomijos klinikoje ir iki 1992 m. dirbo asistente (antraeilėse pareigose). 1992 m. jai buvo suteiktas mokslo pedagoginis docentės vardas. 1992-1998 m. ji dirbo KMU Patologinės anatomijos klinikos docente (antraeilėse pareigose). 1998 m. buvo suteiktas mokslo pedagoginis profesorės vardas. Nuo 1998 m. ji dirba LSMU Patologinės anatomijos klinikos profesore (antraeilėse pareigose).

 

Jos mokslinio darbo temos yra širdies ir kraujagyslų ligų genetiniai epidemiologiniai, farmakogenetiniai tyrimai; aortos dilatacinės patologijos morfogenezės tyrimai; ir programuotos ląstelių mirties reikšmės širdies ir kraujagyslių ligų morfogenezei tyrimai.

 

Ji yra Lietuvos patologų draugijos, Lietuvos kardiologų draugijos ir Europos kardiologų draugijos narė.

 

Prof. V. Lesauskaitė yra daugiau nei 180 publikacijų autorė arba bendraautorė.