Pareiškimas dėl siūlymo peržiūrėti ES tabako gaminių direktyvąMes, pirmaujančių sveikatos priežiūros, medicinos ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, raginame Europos valstybių lyderius kaip galima skubiau iš naujo peržiūrėti ir atnaujinti ES Tabako gaminių direktyvą.  Už savo neveiklumą tabako kontrolės srityje Europos šalys moka didžiulę kainą tiek ekonomine, tiek ir savo piliečių sveikatos bei gerovės prasme. Apytikriais skaičiavimais, su tabako vartojimu susijusi žala Europos ūkiui siekia apie pusę trilijono eurų per metus arba 4,6 proc. viso Europos Sąjungos BVP.  Kasmet dėl tabako vartojimo pirma laiko miršta 700 tūkstančių Europos Sąjungos (ES) piliečių, o beveik 13 milijonų žmonių 27 ES šalyse serga rūkymo sukeltomis ligomis. Visa tai turi ardomąjį poveikį ekonomikai, visuomenei ir sveikatos priežiūros sistemoms. Tačiau iš tokios padėties matome ir galimą išeitį, nes šiuo metu visų ES šalių vyriausybės svarsto pasiūlymą iš naujo peržiūrėti ES Tabako gaminių direktyvą, kurios projektą Europos Komisija pateikė 2012 m. gruodžio mėn.

Toks pasiūlymas yra būtinas tam, kad ES valstybės narės, veiksmingai įgyvendindamos jų pačių pasirašytą Jungtinių Tautų Sutartį – Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvenciją (FCTC) ir jos rekomendacijas  – užtikrintų aukščiausią sveikatos apsaugos lygį bei pagerintų vidaus rinkos funkcionavimą, kuris neabejotinai būtų naudingas visai ekonomikai. Tabako kontrolės politikai pritaria dauguma ES piliečių. 2012 m. paskelbtais „Eurobarometro“ duomenimis, 76 proc. ES gyventojų pritarė, kad būtų įvesti dideli vaizdiniai perspėjimai apie tabako žalą, 57 proc. pritarė, kad būtų įvestas draudimas gaminti spalvotas pakuotes, ant jų spausdinti logotipus ir reklaminius elementus. Atsižvelgiant į ES piliečių pageidavimus, pasiūlytame direktyvos projekte numatyta įvesti didesnius, 75 proc. pakelio ploto dydžio vaizdinius perspėjimus apie tabako žalą, uždrausti naudoti ypatingus aromatus (pavyzdžiui, mentolio ir vaisių), naudoti klaidinančias savybes (pavyzdžiui, plonos ir ypač plonos cigaretės), taip pat sustiprinti pakuočių apsaugines priemones, kurios leistų geriau kovoti su nelegalia tabako gaminių prekyba.

Rūkymas nėra tik suaugusiųjų pasirinktas gyvensenos aspektas. Daugiau nei du trečdaliai Europos rūkalių pradėjo rūkyti būdami jaunesni nei 18 metų. Tiesa yra ta, kad tabakas – tai mirtinai pavojingas produktas, prie kurio priprantama ir kuris, jei vartojamas tikslingai, pražudo pusę savo vartotojų. Todėl Europos sveikatos priežiūros bendruomenė sveikina minėtus siūlymus ir laiko, kad jie yra žingsnis pirmyn tinkama kryptimi, mažinant tabako patrauklumą, ir ypač – jaunimui. Visuomenės sveikatos priežiūros bendruomenė taip pat mano, kad ši direktyva galėtų ir turėtų numatyti dar griežtesnes priemones.

Norint sulėtinti dabartinę tabako sukeliamų priešlaikinių susirgimų ir mirčių audimo tendenciją, nebepakanka imtis tik nežymių veiksmų ar nieko nekeisti. Viso pasaulio šalių patirtis rodo, kad sumažinti rūkymo paplitimą ir jo keliamą žalą galima tik atsižvelgiant į naujausius duomenis reguliariai peržiūrint bei atnaujinant tabako vartojimo politiką. Tabako vartojimas Europoje mažėja per lėtai. Jei palygintume su rūkymo paplitimu ir tabako vartojimu Australijoje ir Kanadoje, kurios yra pasaulinės tabako vartojimo kontrolės lyderės, tabako vartojimo lygis šiose šalyse sistemingai mažėjo dėl nuosekliai taikomų tvirtų tabako kontrolės politikų ir šiuo metu siekia apie 17 proc. 

Visi patikimi moksliniai duomenys rodo, kad Europos Komisijos siūlomos priemonės būtų tikrai veiksmingos. Įrodymai aiškiai išdėstyti išsamioje siūlomos direktyvos poveikio ataskaitoje ir rodo didžiulę jos naudą visuomenei bei ekonomikai. Vieninteliai veiksmingos tabako kontrolės priešininkai – tai už nuoseklių ir sistemingų pastangų susilpninti tabako kontrolę reglamentuojančius teisės aktus slypintys tabako gamintojai bei jų sąjungininkai. Jie tvirtina, kad dideli vaizdiniai perspėjimai ir standartizuota tabako gaminių pakuotė padidins kontrabandą, kad tabako gaminių vartojimo reguliavimas kelia pavojų Europos šalių darbo vietoms, kad ženklinimo ir pakuotės atžvilgiu taikomos priemonės bus neveiksmingos. Esama tvirtų įrodymų, kad tokie pareiškimai yra ne tik apgaulingi, bet ir jai sąmoningai siekiama neleisti įgyvendinti veiksmingas rūkymo paplitimo mažinimo priemones arba atidėti jų įgyvendinimą. Nuorodoje pateiktame dokumente išdėstyta trumpa tabako pramonės atstovų argumentų santrauka ir juos paneigiantys įrodymai.

Šie ypač svarbūs teisės aktai turi didžiulę reikšmę Europos ekonomikos atsigavimui. Gerinant piliečių sveikatą, tabako gaminių kontrolė apsaugos Europos žmogiškąjį kapitalą ir jos ypač kvalifikuotos darbo jėgos produktyvumą. Padėdama užkirsti kelią tam, kad vaikai pradėtų rūkyti, paskatindama rūkalius atsisakyti šio žalingo įpročio ir sumažindama naštą, kurią mūsų visuomenė velka dėl šio jos narių žalingo potraukio, Direktyva išgelbės milijonus gyvybių. 

Briuselis, 2013 m. birželio 18 d.


Sveikatos forumo prezidentas prof. Vilius Grabauskas;
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas dr. Aurelijus Veryga;
Europos visuomenės sveikatos aljanso generalinė sekretorė p. Monika Kosinska;
Nerūkymo partnerystės direktorė p. Florence Berteletti Kemp;
Europos lėtinės obstrukcinės plaučių ligos koalicijos generalinė sekretorė p. Catherine Hartmann;
Europos vėžio lygų asociacijos patarėjas tabako klausimais p. Luk Joossens;
Europos gydytojų nuolatinio komiteto prezidentė dr. Katrín Fjeldsted;
Europos širdies tinklo generalinė sekretorė p. Susanne Løgstrup;
Europos rūkymo prevencijos tinklo generalinė sekretorė p.  Francis Grogna.