Vilius Grabauskas

 

 

 

 

Prof. Vilius Grabauskas

Sveikatos forumo Tarybos pirmininkas;

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos kancleris

 

Konferencijos atidarymas

10:00-10:10, Lapkričio 29 d.

 

Lėtinės neinfekcinės ligos sveikatos politikos kontekste: Lietuvos patirtis

15:30-15:50, Lapkričio 29 d.

Pirmininkas. V dalis. Konferencijos apibendrinimas ir uždarymas

16:00-17:00, Lapkričio 30 d.  

 

 Prof., habil.dr. Vilius Jonas Grabauskas, gimė 1942 m. balandžio 25 d. Kaune. 1960 m. baigė  Kauno 18-ją vid. mokyklą, 1966 m. – Kauno medicinos institutą, 1971 m. – šio instituto aspirantūrą, o 1975 m. – tarptautinę Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) sveikatos sistemos administravimo magistrantūrą. Dirbo hospitalinės terapijos katedroje asistentu, docentu. 1971 m. apgynė daktaro disertaciją „Širdies ritmo automatinio reguliavimo ypatumai sergant išemine širdies liga“, 1990 m. - habil. dr. disertaciją „Populiacinė kardiologinių ir kitų lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika“. 1978-1986 m.m., dirbdamas PSO būstinėje Ženevoje, vadovavo lėtinių neinfekcinių ligų moksliniams tyrimams bei profilaktinių programų kūrimui. Grįžęs iš darbo PSO, tęsė mokslinius neinfekcinių ligų profilaktikos tyrinėjimus, vadovavo PSO CINDI programai, aktyviai dalyvavo Lietuvos gydytojų sąjungos atkūrime, nacionalinės sveikatos politikos formavime, buvo pirmasis Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas. 1991 m. išrinktas Rektoriumi, vienuolika metų vadovavo Kauno  medicinos universitetui, nuo 2002 m. dirba šio universiteto kancleriu, vadovavo  jo paties 1994 m. įkurtai Profilaktinės medicinos katedrai. Šiuo metu yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos kancleris, LSMU Senato pirmininkas, toliau aktyviai bendradarbiauja su PSO. Nuo 2011-12-16 prof. V. Grabauskas eina Sveikatos foprumo Tarybos pirmininko pareigas. Prof. V.Grabauskas yra Lenkijos Medicinos mokslų akademijos garbės narys, Pasaulio A. Šveicerio humanistinės medicinos akademijos tikrasis narys, Skandinavijos-Baltijos (Scan-Balt) medicinos mokslų akademijos narys. Spaudoje paskelbė per 300 mokslinių  straipsnių. Mokslinių tyrinėjimų sritis – lėtinių  neinfekcinių ligų epidemiologija ir profilaktika, sveikatos politika, sveikatos sistemos valdymas.