Išrinktas asociacijos „Sveikatos forumas“ Tarybos Pirmininkas

Nuo gruodžio 16 d. asociacijos „Sveikatos forumas“ valdybos sprendimu Tarybos Pirmininko pareigas užėmė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos kancleris prof. habil. dr. Vilius Grabauskas.

Pirmajame asociacijos valdybos posėdyje dalyvavo atstovai iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, Mykolo Romerio universiteto, Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacijos ibei Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos.