Konferencija 2012

METINĖ KONFERENCIJA

„Sveikatą 2020 metams kuriame šiandien“

Radisson Blu Hotel Lietuva

2012 m. lapkričio 29-30 d., Vilnius

Lapkričio 29-30 d. Vilniuje Radisson Blu Hotel Lietuva įvyks metinė Sveikatos forumo konferencija „Sveikatą 2020 metams kuriame šiandien“. Konferencijoje dalyvaus Europos Komisijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pareigūnai, valstybinių institucijų atstovai, verslo ir pramonės organizacijos, akademinės bendruomenės nariai, nevyriausybinės organizacijos, žiniasklaidos bei visuomenės atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Belgijos, Danijos, Vokietijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos bei kitų šalių.

„Pagrindinis Sveikatos forumo tikslas – geresnė gyventojų sveikata ir ilgaamžiškumas“, - pabrėžia Sveikatos forumo Tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Vilius Grabauskas. „Sveikatos priežiūros sistema pernelyg sudėtinga ir įtraukia daug sričių, kurios tik plėtojamos visos kartu gali duoti mus tenkinantį rezultatą. Todėl Sveikatos forumas veikia kaip platforma, padedanti plėtoti inovatyvių sveikatos priežiūros procesų kūrimą ir vystymą bei užtikrinanti bendradarbiavimą, ieškant Lietuvai tinkamiausių sveikatos politikos ir strategijos krypčių“.

Konferencijos sesijose numatytos keturios pagrindinės temos. Sesijoje „Lietuvos ir Europos sveikata 2020 m.“ bus apžvelgti svarbiausi Europos Sąjungos ir PSO sveikatos politikos dokumentai ir pateiktos pažangiausios politikos idėjos. Bus pristatyti naujosios Lietuvos sveikatos programos iki 2020 m. tikslai, uždaviniai, galimybės ir iššūkiai bei šios programos vertinimas. Ekspertų diskusijos metu bus diskutuojama apie veiksnius, būtinus sėkmingam šios programos įgyvendimui.

Sesijoje „Lėtinės neinfekcinės ligos (LNL) ir sveikas senėjimas“ bus pristatyti PSO Europos regiono LNL prevencijos ir kontrolės strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo principai, pateikiami gerosios LNL valdymo praktikos pavyzdžiai iš kitų šalių ir apžvelgta Lietuvos patirtis šioje srityje. Ekspertų diskusijoje bus kalbama apie sveikatos priežiūros specialistų, pacientų, visuomenės sveikatos biurų ir nevyriausybinių organizacijų indėlį į LNL profilaktiką ir valdymą.

Sesijoje „Sveikatos technologijų vertinimo svarba sveikatos politikoje“ svarbiausias dėmesys bus skiriamas sveikatos technologijų vertinimo tikslams ir pagrindiniams principams, apžvelgiama geroji tarptautinė praktika, akcentuojama šių technologijų vertinimo nauda, saugant pacientus ir siekiant sveikatos technologijų prieinamumo bei efektyvumo augimo sveikatos sektoriuje. Ekspertų diskusijoje bus pristatyti sėkmingi įrodymais pagrįstos medicinos ir visuomenės sveikatos tarpsektorinio bendradarbiavimo pavyzdžiai, aptariami pacientų poreikiai ir kalbama apie sveikatos technologijų vertinimą Lietuvoje ir kitose ES šalyse.

Sesijoje „Racionalus naujų sveikatos technologijų diegimas“ bus supažindinta su pagrindinėmis naujų sveikatos technologijų diegimo gairėmis bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“, pateikiami tarptautiniai šių technologijų diegimo modeliai ir pristatyti mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus žinioms verslo potencialo sutelkimo pavyzdžiai - Santaros ir Santakos slėniai. Ekspertų diskusijoje pagrindinis dėmesys bus skiriamas naujų sveikatos technologijų planavimo klausimams.

Oficiali Sveikatos forumo svetainė: www.sveikatosforumas.lt