Konferencija 2013

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginys

Sveikatos forumo konferencija

„Tvarios sveikatos sistemos darniam Europos vystymuisi“

2013 m. lapkričio 19-20 d.
Crowne Plaza Vilnius

 

„Prieš akis turime galimybę pagerinti sveikatos apsaugos sistemas. Sakydamas „pagerinti“ mintyse turiu ne sveikatos priežiūros prieinamumo mažinimą, bet sąžiningą ir taupų pinigų skirstymą. Optimizavimas – tai ne išlaidos, tai investicija į sveikatos sistemų ateitį“.
ES Sveikatos komisaras Tonio Borgas, Neformali sveikatos ministrų Taryba,  Vilnius, 2013 m. liepos 8-9 d.


Sveikatos forumo konferencijos „Sveikatos sistemų tvarumas darniam Europos vystymuisi“, kuri organizuojama kaip Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. renginys, tikslas - apibendrinti naujausius mokslu pagrįstus įrodymus ir praktinius pavyzdžius, vystant tvarias sveikatos sistemas visoje Europoje. Konferencija savo tematika ir turiniu prisidės prie Europos Tarybos inicijuoto refleksijos proceso dėl modernių, atvirų ir tvarių sveikatos sistemų.

Sveikatos forumo konferencija organizuojama kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Europos nevyriausybinėmis organizacijomis: Europos visuomenės sveikatos aljansu, Europos pacientų forumu ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija. Konferencijoje laukiama 400 dalyvių iš europinių institucijų, Pasaulio sveikatos organizacijos, valstybinių institucijų, akademinės bendruomenės, verslo ir pramonės organizacijų, nevyriausybinių organizacijų iš Europos Sąjungos šalių, Europos ekonominės erdvės šalių ir Rytų partnerystės valstybių.

Konferencijoje bus nagrinėjamos penkios pagrindinės temos. Sesijoje „Vizijos ir strategijos, kuriant tvarias sveikatos sistemas“ svarbiausias dėmesys bus skiriamas būtinybei užtikrinti sveikatos sistemų tvarumą. Sesijoje bus kalbama apie kertines sveikatos sistemų vertybes: visuotinę aprėptį, aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, teisumą ir solidarumą. Taip pat bus akcentuojama būtinybė inovatyviau naudoti turimus finansinius išteklius ir įrodymais pagrįstos sveikatos politikos formavimo būtinybė.

Sesijoje „Tvari sveikatos sistema –  ekonomikos augimo pagrindas“ bus pabrėžiama ekonominė vertė, kurią sukuria sveikatos sektorius, ir akcentuojama, jog lėšos, skirtos sveikatos sistemai, yra ne išlaidos, o kryptinga ir ilgalaikė investicija į Europos gyventojų sveikatą ir tvarų ekonomikos augimą. Sesijoje bus diskutuojama apie sveikatos sektoriaus svarbą visos Europos ekonomikai ir pristatomi pasiteisinę sveikatos sektoriaus investicijų pavyzdžiai, kaip atsakas į technologijų pažangą, augančius ir besikeičiančius visuomenės sveikatos lūkesčius ir poreikius, ypač dėl senėjančios populiacijos. Taip pat bus akcentuojama žmogiškojo kapitalo svarba ekonomikos augimui.

Sesijoje „Sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumai Europoje” bus aptariami Europos šalių gyventojų sveikatos netolygumai bei pagrindinės jų priežastys: socialiniai – ekonominiai veiksniai, nesveika gyvensena, fizinė ir darbo aplinka. Sesijoje taip pat bus kalbama apie neigiamą griežtų taupymo priemonių įtaką gyventojų sveikatos rodikliams ir kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui.

Sesijoje „Reformų svarba, didinant sveikatos sistemų efektyvumą” bus pabrėžiama išmintingo turimų finansinių išteklių naudojimo būtinybė ir pristatomi reformų pavyzdžiai. Sesijos dalyviai diskutuos apie sveikatos sistemų svarbą, mažinant netolygumus, ir pabrėš inovacijų svarbą ekonomikos augimui.

Baigiamojoje sesijoje „Tvarios sveikatos sistemos ateičiai“ bus apibendrinti pagrindiniai konferencijos rezultatai ir rudenį vykusių Europos visuomenės sveikatos aljanso 4-osios metinės konferencijos, Europos sveikatos forumo Gašteine ir Taline vykusios Pasaulio sveikatos organizacijos sveikatos sistemų konferencijos rekomendacijos. Konferencijos dalyviai priims bendrą deklaraciją, kuri bus pateikta Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos, vyksiančios gruodžio 9 d., susitikimo dalyviams.