Konferencija 2018

Lietuvos sveikatos sistemos efektyvumas ir tvarumas

2018 m. gegužės 25 d.

Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salė, I rūmai

 

          Yra keletas priežasčių dar kartą įvertinti Lietuvos sveikatos sistemą. Visų pirma, artėja 2014-2025 metų Lietuvos sveikatos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo, tarpinis vertinimas.  Be to, artėjanti Lietuvos narystė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) yra gera paskata plačiau pažvelgti į Lietuvos sveikatos sistemos funkcionalumą, ypatingai – vertinant jį bendrame ekonominės, socialinės raidos kotekste, t.y. vertinant sistemą multidimensinėje ir daugiasektorinėje aplinkoje. Atliekant tarpinį vertinimą, gali būti naudingos ir  Europos Komisijos, EBPO bei Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų rekomendacijos.
          Plėtodama savo sveikatos politiką ir priimdama strateginius sprendimus, Lietuva remiasi, ne tik moksliškai įrodytais nacionalinais tyrimais, bet ir geriausia tarptautine patirtimi. Svarbu nepamiršti, kad Lietuvos sveikatos startegija 2025 grindžiama visuotiniu vyriausybės ir visos visuomenės požiūriu, kurį remia PSO. Būtent tokie buvo ir Vilniaus deklaracijos, pasirašytos 2013 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai metu vykusioje tarptautinėje konferencijoje ,,Sveikatos sistemos tvariam augimui Europoje”, tikslai.
           Išvengiamas mirtingumas, psichikos sveikata, elgsenos įtakoti rizikos veiksniai, sveikatos netolygumai, poreikis skatinti įrodymais ir efektyviu kaštų valdymu grįstus sprendimus, e-sveikatos plėtra, pirminės sveikatos priežiūros stiprinimas – tai probleminės sritys, kurios gerai žinomos ne tik Lietuvos ar užsienio ekspertams bei politikams, bet ir visuomenei. Tačiau pokyčiai nėra tokie greiti kaip norėtųsi ir dažnai priimami skausmingai.
           Šios konferencijos tikslas –  aptarti Lietuvos sveikatos sistemos tvarumo ir efektyvumo didinimo sunkumus, strateginius prioritetus ir kryptis bei susitarti dėl konkrečių veiksmų ateityje.
          Renginyje dalyvaus ir Lietuvos sveikatos sistemos vertinimus pateiks Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei Pasaulio sveikatos organizacijos aukšto rango pareigūnai.