Konferencija konsolidavo globalią ir regioninę politiką įveikiant sveikatos apsaugos sistemų iššūkius

Rugsėjo 5 d. Vilniuje vykusioje Sveikatos apsaugos ministerijos ir „Sveikatos forumo“ konferencijoje buvo aptartos aktualios sveikatos sistemų tvarumo bei žmonių sveikatos būklės problemos.

Seimo rūmuose vykusioje konferencijos klausimus kartu su Lietuvos ir Latvijos sveikatos politikais nagrinėjo ekspertai iš Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos.

Konferencijoje dalyvavo Europos Komisijos narys Vytenis Povilas Andriukaitis, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro Sveikatos sistemų ir visuomenės sveikatos departamento direktorius dr. Hansas Kliugė, Europos socialinės observatorijos atstovė Rita Baeten, Europos Farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos generalinis direktorius Richardas Bergstromas ir Europos reikalų direktorė Elizabeta Kuiper, kiti tarptautinių organizacijų atstovai.

Renginyje savo patirtimi dalinosi ir Švedijos, Latvijos, Estijos ir Slovakijos sveikatos apsaugos ministrai.

Konferencijoje dalyvavęs už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos narys Vytenis Povilas Andriukaitis pabrėžė, kad tik įvairių valstybinių institucijų bendri veiksmai leistų sumažinti neigiamų faktorių poveikį visuomenės sveikatai. EK narys dar kartą akcentavo principo „Sveikata visose politikose“ svarbą.           

„Koordinacija, bendradarbiavimas, sutarimas leistų sumažinti neigiamą įvairių faktorių poveikį visuomenės sveikatai. Tačiau tam reikia pagrindinio dalyko – politikų valios imtis įgyvendinti priemones, kurios galėtų daryti ženklią įtaką mažinant alkoholio bei tabako vartojimo poveikį žmonių sveikatai. Kol politikai nesiims svarbių sprendimų, mes negalėsime tikėtis spartesnio visuomenės sveikatos gerėjimo“, – sakė EK narys.

Sveikatos forumo konferencijoje buvo aptarti Europos ir nacionaliniai pokyčiai, kuriuos lemia politiniai sprendimai. Taip pat peržiūrėtos priemonės, skirtos bendradarbiavimo sveikatos srityje vertinimui ir gerosios Europos praktikos sklaidai.

Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta sveikatos sistemų iššūkiams siekiant Jungtinių tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų tikslų įgyvendinimo. Antrojoje buvo aptariami siekiai kurti tvarią sveikatos sistemą kaip visuomenės gerovės garantą.

Renginyje aptarti pasiekimai įgyvendinant Vilniaus deklaraciją „Tvarios sveikatos sistemos integraciniam augimui Europoje", priimtą 2013 metais.

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu priimta Vilniaus deklaracija pabrėžė sveikatos sistemų tvarumo reikšmę integraliam augimui, kvietė didinti investicijas sveikatos reikalams, užtikrinti visuotinį aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, tinkamą sveikatos priežiūros specialistų kompetenciją bei gerą sveikatos sistemos valdymą.

„Vilniaus deklaracija buvo įrodymas, kokius rezultatus galima pasiekti įtraukiant įvairius sveikatos sektoriaus dalyvius į bendrą tikslą”, - savo kalboje konferencijoje sakė Dr. Hans Kluge, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro Sveikatos sistemų ir visuomenės sveikatos departamento direktorius.

Konferencijoje pastebėta, kad Vilniaus deklaracija turėjo tęstinumą: ji buvo atliepta Latvijos pirmininkavimo laikotarpiu 2015 m., o Pasaulio sveikatos organizacijos Regioninis komitetas tais pačiais metais priėmė sveikatos sistemos stiprinimo prioritetų dokumentą, kuriame pakartotos esminės Vilniaus deklaracijos temos.

Sveikatos forumo konferencijoje aptarti ir Jungtinių Tautų Tvaraus vystymosi tikslai, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono dokumentas „Sveikata 2020" ir nacionaliniai dokumentai, tokie kaip Lietuvos sveikatos 20142025 metų strategija.

Konferencija konsolidavo sveikatos, kaip investicijų sektoriaus, politiką, atsižvelgiant į sukauptą patirtį įgyvendinant globalius bei regioninius politinius dokumentus.

Diskusijose buvo identifikuoti iššūkiai, kylantys praktiškai įgyvendinant strateginius dokumentus Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regione, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje bei Latvijoje ir Lietuvoje.

2016 m. Sveikatos forumo konferencijos ataskaitą anglų kalba galite rasti čia.