Pranešimai

I dalis. Europos ir Lietuvos sveikata 2020

p. Zsuzsanna Jakab, PSO Europos regiono biuro direktorė

PSO Sveikata 2020 strategija ir jos kūrimo eiga (EN)

dr. Francesco Zambon, PSO Europos region biuro Sveikatos ir vystymo  investicijų departamento politikos vyriausiasis pareigūnas

LSP 2020 vertinimas: PSO ekspertų įžvalgos (EN)

p. Richard Bergstöm, Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos generalinis direktorius

Europa 2020: industrijos vizija (EN)

 

II dalis. Lėtinės neinfekcinės ligos (LNL) ir sveikas senėjimas

dr. Timothy Armstrong, PSO Lėtinių ligų ir sveikatos stiprinimo departamento stebėsenos ir populiacinės profilaktikos koordinatorius

PSO Europos regiono LNL prevencijos ir kontrolės strategijos įgyvendinimo veiksmų plano 2012-2016 m. principai (EN)

prof. Sylvie Stachenko, Albertos universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto profesorė (Kanada)

Tarpsektorinis bendradarbiavimas kontroliuojant LNL: Kanados patirtis (EN)

prof. Guy Storme, Universitetinės Briuselio ligoninės Onkologijos centro Radioterapijos skyriaus vadovas (Belgija)

Atrankinės vėžio patikros programos: gerosios praktikos pavyzdžiai iš kitų ES šalių (EN)

prof. Vilius Grabauskas, Sveikatos forumo Tarybos pirmininkas, LSMU Medicinos akademijos kancleris

LNL sveikatos politikos kontekste: Lietuvos patirtis (LT)

LNL sveikatos politikos kontekste: Lietuvos patirtis (EN)

 

III dalis. Sveikatos technologijų vertinimo (STV) svarba sveikatos politikoje

prof. Egon Jonsson, Sveikatos ekonomikos instituto direktorius (Kanada)

STV: tikslai, principai, lūkesčiai, rezultati (EN)

dr. Finn Børlum Kristensen, EUnetHTA vadovas (Danija)

STV – naudingas įrankis saugant pacientus ir siekiant inovacijų prieinamumo ir efektyvumo augimo sveikatos sektoriuje (EN)

prof. Ulrik Ringborg, Karolinskos instituto Vėžio centro vadovas (Švedija)

STV ir visa apimantis požiūris į vėžį: profilaktika, gydymas, moksliniai tyrimai ir specialistų rengimas (EN)

p. Šarūnas Narbutas, Europos onkologinių pacientų koalicijos valdybos narys, LAWIN teisininkas

STV ir pacientų poreikiai (LT)

STV ir pacientų poreikiai (EN)

dr. Ansgar Hebborn, F. Hoffmann- La Roche AG Sveikatos technologijų vertinimo programų politikos vadovas (Šveicarija)

Tarptautiniai gerosios praktikos, vertinant sveikatos technologijas, pavyzdžiai (EN)

prof. Gediminas Černiauskas, MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos katedros profesorius

STV Lietuvoje: dabartis ir ateitis (LT)

STV Lietuvoje: dabartis ir ateitis (EN)

 

IV dalis. Racionalus naujų sveikatos technologijų diegimas

dr. Virginija Dambrauskaitė, EK Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato Medicinos tyrimų skyriaus atstovė

Naujos sveikatos technologijos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020” (EN)

prof. Friedrich Köhler, Charité universitetinės ligoninės Širdies ir kraujagyslių ligų telemedicinos cento Kardiologijos ir angiologijos skyriaus vadovas (Vokietija)

Tarptautinis gerosios praktikos, diegiant naujas sveikatos technologijas, pavyzdys (EN)

prof. Vladas Algirdas Bumelis, Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacijos prezidentas

Santaros slėnio patirtis, kuriant naujas sveikatos technologijas (LT)

Santaros slėnio patirtis, kuriant naujas sveikatos technologijas (EN)

prof. Vaiva Lesauskaitė, LSMU prorektorė mokslui

„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro kūrimas: mokslinių tyrimų orientacijos į verslumą skatinimas (LT)

„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro kūrimas: mokslinių tyrimų orientacijos į verslumą skatinimas (EN)