Sveikiname Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybą tapus asociacijos „Sveikatos forumas“ nariu

Spalio 31 d. įvykusiame asociacijos „Sveikatos forumas“ visuotiniame susirinkime vienbalsiai nutarta į asociaciją priimti naują narį - Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybą.

„Sveikatos forumo diskusijų platforma neįsivaizduojama be aktyvaus pacientų dalyvavimo” – sakė Sveikatos forumo Tarybos pirmininkas prof. Vilius Grabauskas. „Todėl labai džiaugiamės, kad šiandien į mūsų asociaciją įsiliejo Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba, kuri po savo stogu vienija 30 pacientų organizacijų. Lapkričio 29-30 d. Vilniuje vyks metinė Sveikatos forumo konferencija „Sveikatą 2020 metams kuriame šiandien“, kurioje išgirsime ir pacientų balsą: pranešimus skaitys Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė ir Europos onkologinių pacientų koalicijos valdybos narys Šarūnas Narbutas“.