Veiklą pradėjo „Sveikatos forumas“

Gruodžio 16 d. konferencijoje savo veiklą Lietuvoje oficialiai pradėjo pirmoji tokio pobūdžio diskusijų platforma „Sveikatos forumas“. Pagrindiniai forumo tikslai – į nuolatinę diskusiją įtraukti akademinę bendruomenę, valstybės pareigūnus, nevyriausybines organizacijas, medikus ir verslo atstovus, kurie turėdami skirtingą patirtį galėtų kartu dalyvauti formuojant pažangią šalies sveikatos politiką bei prisidėti tobulinant jos procesus. Diskusijų platformos sumanytojai yra akademinė bendruomenė bei sveikatos ir medicinos organizacijos. Šios organizacijos susibūrė į asociaciją „Sveikatos forumas“, kuri toliau ir vystys forumo veiklą.

„Sveikatos forumas“ suteiks galimybę diskutuoti apie Lietuvos sveikatos prioritetus, iššūkius ir tikslus, taip nutiesiant kelius jos tobulinimui. Ypač svarbu, kad šįkart į procesą sprendžiant sveikatos politikos klausimus ir kuriant jos viziją aktyviai įsitraukia ir akademinė bendruomenė, sukaupusi solidų šios srities žinių ir mokslo pasiekimų bagažą“, – teigia asociacijos „Sveikatos forumas“ Tarybos Pirmininkas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos kancleris prof. habil. dr. Vilius Grabauskas. 

„Sveikatos forumo“ asociacijos steigėjai yra Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Mykolo Romerio universitetas, Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Lietuvoje, Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacija, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija. „Sveikatos forumo“ strateginiai partneriai – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Nacionalinė sveikatos taryba.

Konferencijos metu buvo pabrėžta, kad tiek Lietuvos, tiek Europos visuomenės susiduria su iššūkiais, kurie skatina nedelsiant tobulinti jų sveikatos priežiūros sistemas. Gyventojų skaičius mažėja, visuomenė senėja, atotrūkis tarp visuomenės sluoksnių didėja, dalis gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Be to – sveikatos priežiūra tobulėja, bet brangsta.

„Sveikatos forumo“ steigiamosios konferencijos metu buvo pristatyta forumo iniciatyva, tikslai bei artimiausi planai, Lietuvos bei Europos sveikatos prioritetai, iššūkiai ir tikslai. Savo poziciją išsakė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys, Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) generalinis direktorius Richard Bergström bei forumo steigėjai. Taip pat konferencijos metu vyko ekspertų inicijuota diskusija apie Lietuvos sveikatos programos 2011-2020 projektą.

„Svarbiausia visiems kartu pasiekti pagrindinį tikslą – užtikrinti ilgesnį ir sveikesnį Lietuvos žmonių gyvenimą. Manau realu prailginti sveiko gyvenimo  trukmę bei pasiekti vidutinę tikėtiną šalies gyventojų gyvenimo trukmę nuo 73,4 m. 2010 metais iki 76 m. 2020 metais. Šio tikslo įgyvendinimui yra būtinas vyriausybės, visų ekonomikos sektorių, bendruomenių ir šeimų bendras Sąjūdis vardan šalies gyventojų sveikatos. Esu įsitikinęs, kad 2011-2020 turėtų tapti Sveikatos dešimtmečiu ne tik medicinos bendruomenei, bet ir visai Lietuvai“, – teigia Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys.

2012 m. planuojama metinė „Sveikatos forumo“ konferencija, kurioje vyks diskusija, susijusi su Lietuvos sveikatos sistema ir jos tobulinimu. Prognozuojama, kad ji sutrauks apie 300 specialistų tiek iš mūsų šalies, tiek iš užsienio. Tokias konferencijas ketinama rengti kasmet.